1 Αυγ 2015

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα  
του Παιδιού
«...Άρθρο 29

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:  
  • α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του               
  • β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
  • γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του   
  • δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής    
  • ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον...»   
(Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, 20-11-1989. Επικυρώθηκε από 189 Χώρες.)
Τά Μέλη της ΠΑΝΤΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
"Για τα δικαιώματα των παιδιών"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συμμαχεί με το ΕΛΙΖΑ

Υπογράψτε την Πρόταση #safeforkids για ένα διαδίκτυο ασφαλές για τα παιδιά

«Στα αγγελούδια δώστε μόνο χαρά»
                                                     Χ.Α.Λ. 


Copyright@2015 ΠΑΝΤΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"Για τα δικαιώματα των παιδιών". 
All rights are reserved.