ΚΕΙΜΕΝΑ-ΑΡΘΡΑ

1. Το πλήρες κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Έως σήμερα έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δύο. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.
(Πίνακας με επικυρώσεις / υπογραφές χωρών)
Τα 54 Άρθρα της Σύμβασης
 (Οι σύντομες περιγραφές που δίνονται είναι ενδεικτικές και δεν αντανακλούν το πλήρες περιεχόμενο των άρθρων.)
Πρώτο μέρος ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Άρθρα 1 έως και 41
Σ' αυτό στοιχειοθετούνται οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των δικαιωμάτων των παιδιών Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας & Συμμετοχής.
01. Ορισμός
02. Διακρίσεις
03. Φροντίδα
04. Το Κράτος Μέλος
05. Γονική καθοδήγηση
06. Επιβίωση & Ανάπτυξη
07. Όνομα & Εθνικότητα
08. Ταυτότητα
09. Ζωή με τους Γονείς
10. Επανένωση με την οικογένεια
11. Απαγωγή και κράτηση
12. Ελευθερία Γνώμης
13. Ελευθερία Έκφρασης
14. Ελευθερία Σκέψης-Θρησκείας
15. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
16. Προσωπική ζωή
17. Πρόσβαση σε πληροφόρηση
18. Γονική ευθύνη
19. Κακομεταχείριση - Παραμέληση
20. Προστασία - ορφανά
21. Υιοθεσία
22. Παιδιά πρόσφυγες
23. Παιδιά με ειδικές ανάγκες
24. Υγεία & υγειονομικές υπηρεσίες
25. Επανεξέταση φροντίδας
26. Κοινωνική Πρόνοια
27. Επίπεδο ζωής
28. Εκπαίδευση
29. Στόχοι της εκπαίδευσης
30. Παιδιά μειονοτήτων
31. Παιχνίδι - Ψυχαγωγία
32. Παιδική Εργασία
33. Προστασία από ναρκωτικά
34. Σεξουαλική εκμετάλλευση
35. Εμπορία παιδιών
36. Άλλες μορφές εκμετάλλευσης
37. Βασανιστήρια & στέρηση ελευθερίας
38. Ένοπλες συρράξεις
39. Επανένταξη - Αποκατάσταση
40. Αντιμετώπιση από τη Δικαιοσύνη
41. Κατοχύρωση
Δεύτερο μέρος - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: Άρθρα 42 έως και 45
Εδώ περιγράφεται ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης και θεσμοθετείται το όργανο που θα ασκεί αυτό το ρόλο, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Άρθρο 42 - Άρθρο 43 - Άρθρο 44 - Άρθρο 45
Τρίτο μέρος - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Άρθρα 46 έως και 54
Περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε άρθρα της Σύμβασης.
Άρθρο 46 - Άρθρο 47 - Άρθρο 48 - Άρθρο 49
Άρθρο 50 - Άρθρο 51 - Άρθρο 52 - Άρθρο 53 - Άρθρο 54